TOUR THE EXHIBIT
EXHIBIT TITLE
CAMINHOS DE FERRO - Apogeu Século XX
EXHIBITOR NAME | Luis Miranda (Portugal)

EXHIBIT CLASS | General Collections (3 Advanced Group)
OPEN TO PUBLIC VIEWING/VOTING ON | 06/04/2024
PUBLIC VOTING ENDS ON | 25/04/2024
JURY VOTING ENDS ON | 29/04/2024
EXHIBIT DESCRIPTION
Os Caminhos de Ferro a partir de 1901
BRONZE MEDAL
EXHIBIT SHEETS

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

№ 18

№ 19

№ 20

№ 21

№ 22

№ 23

№ 24

№ 25

№ 26

№ 27

№ 28

№ 29

№ 30

№ 31

№ 32

№ 33

№ 34

№ 35

№ 36

№ 37

№ 38

№ 39

№ 40

№ 41

№ 42

№ 43

№ 44

№ 45

№ 46

№ 47

№ 48

№ 49

№ 50

№ 51

№ 52

№ 53

№ 54

№ 55

№ 56

№ 57

№ 58

№ 59

№ 60

№ 61

№ 62

№ 63

№ 64

№ 65

№ 66

№ 67

№ 68

№ 69

№ 70

№ 71

№ 72

№ 73

№ 74

№ 75

№ 76

№ 77

№ 78

№ 79

№ 80

№ 81

№ 82

№ 83

№ 84

№ 85

№ 86

№ 87

№ 88

№ 89

№ 90

№ 91

№ 92

№ 93

№ 94

№ 95

№ 96

№ 97

№ 98

№ 99

№ 100

№ 101

№ 102

№ 103

№ 104

№ 105

№ 106

№ 107

№ 108

№ 109

№ 110

№ 111

№ 112

№ 113

№ 114

№ 115

№ 116

№ 117

№ 118

№ 119

№ 120

№ 121

№ 122

№ 123

№ 124

№ 125

№ 126

№ 127

№ 128

№ 129

№ 130

№ 131

№ 132

№ 133

№ 134

№ 135

№ 136

№ 137

№ 138

№ 139

№ 140

№ 141

№ 142

№ 143

№ 144

№ 145

№ 146

№ 147

№ 148

№ 149

№ 150

№ 151

№ 152

№ 153

№ 154

№ 155

№ 156

№ 157

№ 158

№ 159

№ 160

№ 161

№ 162

№ 163

№ 164

№ 165

№ 166

№ 167

№ 168

№ 169

№ 170

№ 171

№ 172

№ 173

№ 174

№ 175

№ 176

№ 177

№ 178

№ 179

№ 180
Na realidade é a folha 9A
№ 181
Na realidade é a folha 9A